• Veda vs. Fakty

  Revolúcia evolúcie. Čo z čoho?

  Redakcia — August 2019

  Krehká mozaika takzvanej evolučnej teórie sa pod tlakom najnovších vedeckých poznatkov začína rúcať. Výskum Emily Femily z Centra antialternatívnych vied, profesorky koncentrovaných vied, uverejnený v prestížnom časopise Creative Creationism nahlodáva základnú ideu evolučnej teórie postupného vývoja celej zemskej fauny a flóry z opice. Profesorka Femily vysvetľuje, že vývoj života niekam dopredu (od jednoduchšieho ku zložitejšiemu) je zastaralý a odporuje moderným znalostiam, ale dokonca aj modernej sociálnej logike. Podarilo sa jej ukázať, že evolúcia nejde len dopredu, ale môže ísť aj naspäť, dohora, nadol, a kľudne aj bokom.

  Vo svojej práci pani profesorka uvádza príklad takzvanej cyklickej evolúcie a vysvetľuje: "Mne sa z toho na prvýkrát tiež zatočila hlava. Moja téza o cykloch v rámci vývojov živočíchov ukazuje, že šimpanz môže byť naším predkom, ale takisto my môžeme byť predkom šimpanza. Je to možno pre niektorých (najmä hejterov planéty opíc) nepochopiteľné, ale som si istá, že ďalšie výsledky moju hypotézu nezvratne potvrdia. Evolučná teória sa volá teóriou, lebo funguje len teoreticky. Moje učenie má potenciál nahradiť evolučnú teóriu revolučným faktom."

  Podobne ako všetky prevratné myšlienky, aj táto naráža na drobný technický problém. Človek jednoducho ešte nie je pripravený cyklickú evolúciu sformulovať. Žiaden zo známych jazykov na to nestačí, a preto v každom z nich celý cyklus obsahuje množstvo virtuálnych elementárnych medzikrokov, v ktorých sa gény menia nielen rozšírením a krátením, ale aj nahradením. "S podobným nezmyslom sa stretávame aj vo fyzike elementárnych častíc, kde z protónu dokážeme vyraziť neutrón a z neutrónu potom zase protón," vyjadril sa na margo tejto hypotézy ultrakonzervatívny, ba priam dedičný zastánca postupnej evolúcie Sir Arwin Harles.

  Názor si koniec koncov môžete urobiť sami. Stačí ak si pozriete profesorkin najnovší evolučný cyklus, ku ktorému len krypticky dodáva: "Ako vegánka, cítiaca rešpekt k živým tvorom, som v cykle tieto tvory decentne znázornila geometricky úsečkami. Ako pastafariánka som v elementárnych zmenách týchto tvarov nakoniec našla prapodstatu."

  Tajnička mesiaca

  Vyriešte tajničku na tento mesiac a získajte ďalšie číslo zadarmo!

  Hra na tento mesiac

  Niečo pre zábavu i zamyslenie. Potrápte svoje mozgové bunky.

  Mesiac v znamení Leva

  Tento mesiac od veštca Teofala.

  Augustový test

  Test vašeho ajkvé.

  Kruh v obilí na tento mesiac

  INZERCIA