• Svet vs. História

  Záhadné odkazy v skúmavke vody. Čo nám chcú povedať?

  Redakcia — August 2019

  Poprední homeopati už dlhšie špekulovali nad tým, že prichádza doba homo homeopathicus. Nedávny objav potvrdil, že takýto vývoj predpovedal pred mnohými rokmi už pionier homeopatie Samuel Hahnemann. Homeopatickí historici presne pred troma týždňami odobrali v jeho rodnom dome vzorku homeopatického odtlačku Hahnemannovej osobnosti. V skúmavke vzorku odobratú z usadenín z vane zriedili s vodou v pomere 1:4. Keďže v tejto vani sa kúpaval po celý svoj život len on a jeho pes, nikoho neprekvapilo, že z tejto skúmavky sa im podarilo vyextrahovať intenzívnu chuť na kostičku a Hahnemannove kompletné memoáre s názvom Homo homeopathicus. Aj po dvesto rokoch je toto dielo stále aktuálne a je predpoklad, že skokom posunie výskum v oblasti homeopatie priamo do druhej polovice tretieho tisícročia.

  "Máme výskumný materiál na najbližších sto rokov," potvrdil nám doktor Matt Nepatrný, objaviteľ skúmavky. "Ale tešiť sa môžu hlavne naši pacienti." Našťastie testovanie na homeopatickej vzorke je naozaj len vecou chvíľky. Preto očakávame, že už v septembri budeme svedkami medicínskeho prelomu. Okrem toho máme v texte aj niekoľko záhad. Hneď prvá je obsiahnutá v motte (poslanom do redakcie emailom bez diakritiky). Mám dojem, že ide o veľké posolstvo, ktoré stojí na vode.  ZAVOD DAVA O ZAVOD V RADOVO A DA VODKA DVOMA ODEV A VODNA OVODA DVOMA PAV DOOVLADA DAV OD OCA VO DVA EVA BODOVO DA.

  Tajnička mesiaca

  Vyriešte tajničku na tento mesiac a získajte ďalšie číslo zadarmo!

  Hra na tento mesiac

  Niečo pre zábavu i zamyslenie. Potrápte svoje mozgové bunky.

  Mesiac v znamení Leva

  Tento mesiac od veštca Teofala.

  Augustový test

  Test vašeho ajkvé.

  Kruh v obilí na tento mesiac

  INZERCIA