• Zábava

  Dajte svojim deťom tento test. Už sa tešia do školy?

  Redakcia — September 2019

  Vašou úlohou je vyriešiť tento test TEST (Tautologický Elementárny Samoreferenčný Test) tak, aby každá otázka mala označenú práve jednu odpoveď, pričom na konci nesmie byť označená žiadna nesprávna.

  1. Prvá otázka s odpoveďou B je:
   (A) 1
   (B) 2
   (C) 3
   (D) 4
  2. Jediné dve po sebe idúce otázky s rovnakými odpoveďami sú:
   (A) 9 and 10
   (B) 7 and 8
   (C) 6 and 7
   (D) 8 and 9
  3. Počet otázok s odpoveďou D je:
   (A) 3
   (B) 4
   (C) 5
   (D) 6
  4. Počet otázok s odpoveďou A je:
   (A) 2
   (B) 3
   (C) 4
   (D) 5
  5. Odpoveď na túto otázku je taká istá ako odpoveď na otázku:
   (A) 1
   (B) 2
   (C) 4
   (D) 5
  6. Odpoveď na otázku 15 je:
   (A) C
   (B) D
   (C) B
   (D) A
  7. Odpovede na túto a na nasledujúcu otázku sú v abecede vzdialené:
   (A) 3 písmená
   (B) 2 písmená
   (C) 1 písmeno
   (D) 0 písmen
  8. Počet otázok s odpoveďou B je rovnaký ako počet otázok s odpoveďou:
   (A) D
   (B) B
   (C) A
   (D) C
  9. Najbližšia ďalšia otázka s takou istou odpoveďou ako je pre túto otázku je otázka:
   (A) 10
   (B) 11
   (C) 12
   (D) 13
  10. Počet otázok s odpoveďou B, ktoré sú pred touto otázkou je:
   (A) 2
   (B) 0
   (C) 3
   (D) 1
  11. Zisťovanie hesiel z tohoto testu ide ako
   (A) s V3S-kou na Kačíne
   (B) s otáčkami na maxime
   (C) s kolobežkou po rovine
   (D) s hobľovačkou po polici
  12. Odpoveď na otázku 14 je:
   (A) C
   (B) A
   (C) D
   (D) B
  13. Počet otázok, ktorých odpoveď je spoluhláska, je:
   (A) prvočíslo
   (B) nepárne číslo
   (C) párne číslo
   (D) druhá mocnina prirodzeného čísla
  14. Odpoveď na otázku 12 je:
   (A) C
   (B) D
   (C) B
   (D) A
  15. Jediná otázka s nepárnym poradovým číslom a odpoveďou A je:
   (A) 15
   (B) 13
   (C) 11
   (D) 9
  Vyhodnotenie testu sa dozviete v ďalšom čísle.

  Vyhodnotenie testu z minulého mesiaca

  V minulom čísle ste si mohli spraviť test ajkvé. Nemôžete čakať viac ako jeden ajkvé bod za otázku, a tak aj osobe s vašim ajkvé musí byť jasné, k akej diagnóze s ajkvé hlboko pod 35 patrí. Vitajte v klube Špirálka noci pozitív. Gratulujeme!

  Tajnička mesiaca

  Vyriešte tajničku na tento mesiac a získajte doživotné predplatné!

  Hra na tento mesiac

  Niečo pre zábavu i zamyslenie. Potrápte svoje mozgové bunky.

  Mesiac v znamení Panny

  Tento mesiac veští Panna Cota.

  Septembrový test

  Test TEST.

  Kruh v obilí na tento mesiac

  INZERCIA

  INZERCIA