• Svet vs. Slovensko

  Chemtrails už aj na Slovensku. Toto si necháme?

  Redakcia — Júl 2019

  Dnes už nikto nepochybuje o tom, že nadnárodné letecké spoločnosti majú skryté záujmy a svojimi aktivitami sa snažia ovplyvňovať naše správanie. Spolupráca našich národných ministerstiev samozrejme musí proti akýmkoľvek nadnárodným činnostiam zasiahnuť. Rozhodli sa spoločne zriadiť unikátnu Sieť chemtrailových monitorovacích uzlov (SChMU), ktorej cieľom je nielen odhalovať, ale aj zasiahnuť voči rozprašovaniu nebezpečných látok z lietadiel.

  Ústav chemickej obrany (ÚChO) zriadený v rámci Slovenskej Akadémie Viet od začiatku roka intenzívne pracoval a vyvinul infrazvukové detektory, ktoré dokážu jednoducho zo zvuku motora určiť prítomnosť nebezpečných chemikálií v bielych pruhoch za lietadlami. Vďaka štátnym fondom sa podarilo vedcom vyvinúť aj účinnú protiobranu.

  Detaily sú síce predmetom utajenia, ale nám sa štúdiom zverejnených nákupov nám podarilo zistiť, že ÚChO stisícnásobnilo nákup octu! Preto sa domnievame, že práve táto chemikália je kľúčová.

  Doktor Ploštica (SChMU) nám povedal len toľko, že to "čo zatiaľ vieme je, že letiace lietadlá vypúšťajú spaliny z motora, okolo ktorých sa tvorí charakteristická vodná stopa dlhá približne 40 km. Práve na ňu sa viažu ďalšie chemikálie slúžiace na ovplyvňovanie obyvateľstva. Prečo je však potrebné ich na kondenzát naväzovať ale stále nevieme." Ďalej dodal, že odborníci síce sú k poznaniu blízko, napriek tomu stále nechcú zverejňovať predbežné výsledky, aby neprišlo k panike obyvateľstva a možným tragédiám.

  Na základe neoverených informácií konala napríklad aj pani Chmuľková z Nižnej Onej. Po prelete podozrivého TU422 nechala celý deň z vedier vyparovať ocot. Po návrate manžela domov a menšej roztržke vyvolanej manželom kvôli neznámemu odóru, musela byť privolaná záchranka. Manžel so slovami "Nevernica! Zapletáš sa s takým smradom!" chrstol jedno vedro na pani Chmuľkovú a zasiahol jej tvár a oči. Odvtedy pani Chmuľková už chemtrails nevidela.

  Aby bola zaručená informovanosť obyvateľstva o identifikovaných preletoch pomocou SChMU, a aby nedochádzalo k ďalším nedorozumeniam, tak kanál RTVS Patria bude každú polhodinu zverejňovať údaje zo SChMU (smer preletu nebezpečných lietadiel).

  So závermi výskumu SChMU nechce v tomto momente predbiehať. O niekoľko mesiacov budú zverejnené štatistiky. Celodenné a mesačné záznamy vykazujú isté symetrie, ktoré čo to poodhaľujú o pôvode a stratégii celej tejto aktivity. Výsledky napr. dokazujú, že tzv. práškovanie sa nedeje v noci, kedy sú ľudia väčšinou vo vnútorných priestoroch. Preto je postačujúce informácie zverejňovať medzi 8:00-20:00. V deň vysvedčenia (piatok 28. jún) vyzerali hlásenia nasledovne.

  Tajnička mesiaca

  Vyriešte tajničku na tento mesiac a získajte ďalšie číslo zadarmo!

  Hra na tento mesiac

  Niečo pre zábavu i zamyslenie. Potrápte svoje mozgové bunky.

  Mesiac v znamení Raka

  Tento mesiac od veštca Herberta.

  Júlový pro-test

  Test alternatívnych znalostí.

  Kruh v obilí na tento mesiac

  INZERCIA